TITLE

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE BAŞA ÇIKMA: YARI-DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

AUTHOR(S)
ÖZBAY, Yaşar; İLHAN, Tahsin
PUB. DATE
October 2013
SOURCE
Journal of Academic Social Science Studies;Oct2013, Vol. 6 Issue 8, p941
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
The aim of the current study was to determine the effect of Interdisciplinary Support Education (ISEP) on quality of life and coping styles of children aged 11-14 with chronic illness. Praticipant consisted of sixty children with chronic ilness who hospitilized in Dışkapı State Hospital and Gazi University Hospital. In order to gather data Coping Scale for Children, Quality of Life Scale for Children, and Demographics Form, developed all by the authors were used. This study was conducted as a quasi-experimental and applied in the hospital environment in the form of psycho-educational group activity. Effectiveness of ISEP intervention was tested with pre-post, post-test and follow-up measures with 12 session group work. Post-test and follow up results showed that children in test group had higher quality of life scores and adaptive coping styles scores than did children in control group. The results revealed that ISEP is effective on 11-14 age childrens' quality of life and coping skills.
ACCESSION #
99624791

 

Related Articles

 • Dış ticaret, ekonomik yardım, doÄŸrudan yabancı yatırımlar ve göçmen dövizleri Türkiye'den olan göçü frenleyebilir mi? Akkoyunlu, Şule // Migration Letters;Dec2012, Vol. 9 Issue 4, p311 

  Bu çalışmada Türkiye'den Almanya'ya olan göçü etkileyen makro faktörleri 1969-2004 yılları için eşbütünleşme analizi ile incelemekteyiz. Dış ticaret ve fak-tör hareketlerinin göçü gerçekten etkilediğini, kısa ve uzun vadede...

 • Artemidi to ichnos: divine feet and hereditary priesthood in Pisidian Pogla. Petridou, Georgia // Anatolian Studies (British Institute of Archaeology at Ankara);2009, Vol. 59, p81 

  Bu çalışma Alan Hall tarafından 1970 li yılların sonunda, 1980 li yılların başında Konya Arkeoloji Müzesi'nde kayıtlara geçirilmiş olan iki adet yayınlanmamış yazıt ile, 2002 yılında B.H. McLean tarafından yayınlanmış olan...

 • World literature in review: German. Love, Frederick R. // World Literature Today;Winter90, Vol. 64 Issue 1, p99 

  Reviews the book `Die kalte Schulter,' by Markus Werner.

 • YOÄžUN BAKIM HASTALARINDA; BASINÇ ÃœLSERLERÄ°NÄ°N ÖNLENMESÄ°NDE VÄ°SKO-ELASTÄ°K YATAK VE STANDART HASTA YATAÄžI KULLANIMININ ETKÄ°SÄ°. Kılıçaslai, Necmiye; Çelike, Sema; Dicle, Aklime; Eğin, Candan // Turkish Journal of Medical & Surgical Intensive Care Medicine / ;Dec2012, Issue 3, p48 

  Amaç: Bu çahçmada yofjun bakim hastalannda; basing ülserlerinin önlenmesinde visko-elastik ve Standart hastane yatagi kullaniminin etkilerini arastirmayi amaçladik. Gereç ve Yöntemler: Araftirma Eylül 2008-Eylül 2009tarihleri arasinda Türkiye Izmir ¡linde bir...

 • BOEING RESEARCH AND TECHNOLOGY EXPANDS IN AUSTRALIA. Kelly, Emma // Asian Aviation Magazine;Jun2013, Vol. 11 Issue 5, p22 

  The article focuses on the new development and research facility of Boeing Research and Technology Australia (BR&TA) located at Boeing Aerostructures Australia (BAA) in Port Melbourne, Victoria that will deal on composite developments.

 • Do Exchange Rates Affect Inflation? Evidence from Emerging Market Economies. DEMİREL, Baki; ALPASLAN, Barış; BOZDAĞ, Emre Güneser // Ege Academic Review;2014, Vol. 14 Issue 1, p1 

  Türkiye'de 1980 sonrasında görülen kronik enflasyon ülke parasına olan güvenin azalmasına yol açarak borç alacak ilişkilerinin döviz üzerinden gerçekleşmesine neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı güçlü ekonomiye geçiş...

 • YATAN HASTALARDA NRS 2002 Ä°LE BESLENME RÄ°SK DEÄžERLENDÄ°RÄ°LMESÄ°. Coşkun, Ramazan; Gûndoğan, Kürşat; Başpınar, Osman; Çerçi, İlkcan; Akbudak, İsmail Hakkı; Güven, Muhammet; Sungur, Murat // Turkish Journal of Medical & Surgical Intensive Care Medicine / ;Dec2012, Issue 3, p49 

  Amaç: Nutrisyon Risk Taramasi-2002 (NRS-2002) ESPEN önerisi doQ- rultusunda hastalann beslenme durumunu degerlendirmek için kullanil- maktadir. Bu çali§manin amaci bir Université Hastanesine yatan turn hastalann NRS-2002 skorlama sistemine göre malnütrisyon riskinin...

 • Göçmen dövizleri ve küresel mali kriz. Ratha, Dilip; Sirkeci, İbrahim // Migration Letters;Dec2012, Vol. 9 Issue 4, p329 

  Göçmen dövizleri gelişmekte olan ülkeler için önemli bir dış finansman kaynağıdır. Güncel finansal kriz göçmen dövizleri kullanım hacmi ve yönelimini etkilemesinin yanı sıra göçmen dövizleri akımını da etkilemiştir....

 • Türkiye'de işçi dövizlerinin toplam üretim büyümesine makroekonomik etkisi. Tansel, Aysit; Yaşar, Pinar // Migration Letters;Dec2012, Vol. 9 Issue 4, p337 

  Göçmen dövizleri gelişmekte olan ülkeler için önemli bir dış finansman kaynağıdır. Güncel finansal kriz göçmen dövizleri kullanım hacmi ve yönelimini etkilemesinin yanı sıra göçmen dövizleri akımını da etkilemiştir....

 • ANOTHER COMETOGRAPHY: PART TWO. Green, Daniel W.E. // Journal for the History of Astronomy;May2004, Vol. 35 Issue 2, p238 

  Reviews the book "Cometography: A Catalog of Comets," by Gary W. Kronk.

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics