TITLE

Majone'nin "Düzenleyici Avrupa Devleti" Modeli ve Avrupa Birliği'nde Demokrasi Açığı Tartışmalarına Etkisi

AUTHOR(S)
YİĞİT, Dilek
PUB. DATE
July 2014
SOURCE
Ege Academic Review;Jul2014, Vol. 14 Issue 3, p399
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
The Euro area debt crisis has made the on-going debates over the extent to which the European Union is democratic more heated. Some scholars argue that the European Union becomes less democratic, in other words the democratic deficit in the European Union widens due to initiatives taken to cope with the effects of the Euro area debt crisis. Nonetheless, before coming to conclusion whether the Euro area debt crisis has implications on the democracy at the European Union level, finding out whether democracy is or should be achievable in the Union should be discussed. In this article whether democracy is or should achievable in the Union will be examined in the light of conception of "European regulatory state" which has become one of the salient issues in European politics after Giandomenico Majone theorized the European Union as a regulatory state.
ACCESSION #
97013660

 

Related Articles

 • Kadar Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, KarşılaÅŸma ve EtkileÅŸim. Filan, Kerima // Anali: Gazi Husrev-Begove Biblioteke;2011, Vol. 32, p329 

  The article reviews the book "Erken Klasik Dönemden XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma ve Etkileşim," or "The Ottomans and Europe: Travel, Encounter and Interaction," edited by Seyfi Kenan.

 • Avrupa BirliÄŸi Komisyonu.  // Review of International Law & Politics;2007, Vol. 3 Issue 10, p156 

  The article reviews the book "Avrupa Birliği Komisyonu," by Ercüment Tezcan.

 • Türk göç kültürü: Türkiye ile Almanya arasında göç hareketleri, sosyo-ekonomik kalkınma ve çatışma. Sirkeci, İbrahim; Cohen, Jeffrey H.; Yazgan, Pinar // Migration Letters;Dec2012, Vol. 9 Issue 4, p373 

  Bu makalede Türkiye'nin, son 50 yıl içinde Avrupa'ya ve özellikle Almanya'ya göç etmiş Türk ve Kürt göçmenlerin çocukları da dahil olmak üzere yeni göç-menler için bir destinasyon haline gelişini irdeliyoruz. Sosyal, ekonomik ve in-sani bir...

 • Sivil Toplum Aydinlar ve Demokrasi (Book).  // Sivil Toplum: Dusunce & Aastirma Dergisi;2003, Vol. 1 Issue 2, p107 

  Reviews the book "Sivil Toplum Aydinlar ve Demokrasi," by Ömer Çaha.

 • POLITICAL ECONOMY OF THE EUROZONE DEBT CRISIS: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF SOUTH AND NORTH EUROPEAN CAPITALISMS. BAKIR, Hasan; BAHTİYAR, Görkem; IŞIK, Sevginaz // Journal of Management & Economics Research;2016 Special issue, Vol. 14 Issue 3, p171 

  One of the most popular discussion topics in the Eurozone Debt Crisis relates to whether the policies which were implemented by the European Union (EU) to overcome the crisis could be sufficient or not. This is because countries, which are included in the EU, have different historical processes,...

 • 1568 TARÄ°HLÄ° MUFASSAL TAHRÄ°R DEFTERÄ°NE GÖRE KAZASI. ERTÜRK, Volkan // Journal of Academic Social Science Studies;Oct2013, Vol. 6 Issue 8, p197 

  Standing as an important door for the opening of capital city Istanbul into Europe during the Ottoman Period, the city of Vize has a historical background dating back to the ancient times. Inhabited and reconstructed rapidly after its conquest by the Ottoman Empire in 1369, the city was included...

 • POSSIBLE IMPACTS AND POTENTIAL BENEFITS FROM TURKEY IN THE EU'S ENLARGEMENT PROCESS. YUHANNAN, Abdullah // Strategic & Social Studies;Jul2017, Vol. 1 Issue 1, p47 

  AB'nin genişlemesi, Avrupa değerlerinin sınırlarını genişletmek ve tüm kıtanın menfaati için istikrar ve güvenliği sağlamayı amaçlayan bir araçtır. Öte yandan Türkiye, üye olmak adına AB'nin genişleme sürecinde önemli...

 • Göç, Ticaret ve Kalkınma: Meksika-ABD ve Türkiye-Avrupa KarşılaÅŸtırması. Martin, Philip L. // Migration Letters;Dec2012, Vol. 9 Issue 4, p401 

  Geçen yarım yüzyıldaki göç haraketi, Meksika-ABD ve Türkiye-Batı Avrupa arasındaki ilişkilerin ana gündem maddelerinin başında yer almıştır. Göç alan ve veren ülkelerdeki değişimler göç yerine ticareti geçirme/serbest...

 • Avrupa Acquires New Marateca License in Pyrite Belt, South Portugal.  // World Mining News;8/ 1/2013, p2 

  The article highlights Avrupa Minerals Ltd.'s acquisition of a new Marateca license in the northern Pyrite Belt of Portugal issued by the Mining Bureau of Portugal on July 26, 2013. The license covers part of the Pyrite Belt that is under-explored and will target potential copper and...

 • Avrupa and Antofagasta Resume Drilling at Monte da Bela Vista, Portugal.  // World Mining News;7/23/2013, p2 

  The article announces the resumption of the core drilling activity of Avrupa Minerals Ltd. in the Pyrite Belt of Portugal at the Monte da Bela Vista target area within the Alvalade Joint Venture, in July 2013. It details the coverage of the Alvalade copper mine drilling project operated by...

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics