TITLE

Coexistența de adenopatii mediastinale de etiologii diferite -- caz clinic

AUTHOR(S)
Macri, Anca; Constantin, Ancuța; Cordoş, Ion; Stoica, Radu
PUB. DATE
June 2013
SOURCE
Pneumologia;2013, Vol. 62 Issue 2, p114
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
No abstract available.
ACCESSION #
89593623

 

Related Articles

 • Challenges of Ethics in Contemporary Society. GRAD, Iulia // Philobiblon: Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research;2011, Vol. 16 Issue 2, p597 

  The article reviews the book "Expertiza etica si boetica. Studii de caz (Ethical expertise and bioethics. Case Studies)," by Mihaela Frunza.

 • REFERINÅ¢E DE DREPT COMPARAT PRIVIND INFRACÅ¢IUNEA DE ÃŽNÅžELÄ‚CIUNE PRIN CEC-URI. Filip, Bogdan-Alexandru // International Conference : CKS - Challenges of the Knowledge Soc;Jan2010, p136 

  Scopul lucrării este prezentarea într-o manieră comparativă a textelor de lege din diferite ţări privind infracţiunea de înşelăciune prin CEC-uri. În acest sens ne propunem două obiective: să înţelegem evoluţia textului de lege privind...

 • CULTURA MANAGERIALÄ‚ A EVALUATORULUI DIN INSTITUÈšIILE SPECIFICE SISTEMULUI NAÈšIONAL DE APÄ‚RARE. EPARU, Dorin-Marinel // Bulletin of the 'Carol I' National Defence University / Buletinu;Apr2015, Vol. 2 Issue 2, p47 

  Strategia de formare a personalului cu atribuții de evaluare profesională din instituțiile specifice sistemului național de apărare vizează concepte relativ noi, în formare, dinamice, care cunosc diferite dimensiuni şi interpretări şi care trebuie să fie în...

 • UN STUDIU COMPARATIV PRIVIND SIMILARITÄ‚Å¢I ALE MODELELOR DE MÄ‚SURARE A PERFORMANÅ¢EI ORGANIZAÅ¢IONALE. CARDOŞ, Bogdan Mircea; DAN, Ioan Simion // Review of Management & Economic Engineering;2012, Vol. 11 Issue 4, p157 

  Măsurarea performanţei organizaţionale este un subject de actualitate atât la nivel teoretic, prezent în literatura de specialitate, cât şi la nivel practic, find o activitatea realizată de majoritatea companiilor de pe piaţă, mai ales în condiţiile economiei...

 • CYCLE SCENE.  // Women's Fitness;Summer2014, Issue 129, p15 

  The article offers information on bicycling equipment and accessories and the 2014 Tour de France cycling course to be held in England. Topics discussed include information on the Brainy Bike Lights light emitting diode (LED) lights from Brainy Bike Lights, information on the guidebook "The...

 • Technological characteristics of the Cucuteni C pottery from Poduri-Dealul Ghindaru. MĂŢĂU, Florica; NICA, Valentin; MATRICALĂ, Ana-Lavinia; STANCU, Alexandru // Studia Antiqua et Archeologica;2015, Vol. 21 Issue 2, p123 

  The present work aims at investigating the technology used in the production of the Cucuteni C ceramic ware discovered at Poduri-Dealul Ghindaru archaeological site, with the help of a multidisciplinary approach making use of chemical and mineralogical analysis. The studied potsherds have shown...

 • OPÅ¢IUNILE ÃŽN EVALUAREA PROPRIETÄ‚Å¢II IMOBILIARE. POMYKACZ, Mark; OLMSTED, Chris // Valuation Journal / Revista de Evaluare;2014, Vol. 9 Issue 1, p68 

  Teoria evaluãrii opþiunilor reale este bine dezvoltatã °i deseori utilizatã pe pieþele financiare, însã mai rar aplicatã la evaluarea proprietãþii imobiliare. Existã totu°i un numãr de situaþii în care teoriile privind evaluarea opþiunilor reale...

 • PROTAGONISTA.  // Nuestro Tiempo;abr-jun2013, Issue 679, p60 

  This article announces the naming of Gonzalo Lilly as Director de Desarrollo de la Clínica Universidad de Navarra (Director of Development of the University of Navarre Clinic) in Spain.

 • Problems related to hearing witnesses and victims in burglary cases. COROIU, Viorel // Forensic Science Forum / Forum Criminalistic;jul-dec2015, Vol. 8 Issue 2, p49 

  The article tackles some of the main problems related to the investigation of the burglary crime, concentrating on the aspects derived from hearing some categories of persons, in this case the witnesses and the victims of this type of crime. The author brings details related to the main rules to...

 • Selected Topics in Clinical Bacteriology (Book Review). Phillips, Ian // British Medical Journal;2/12/1977, Vol. 1 Issue 6058, p452 

  Reviews the book 'Selected Topics in Clinical Bacteriology,' edited by J. de Louvois.

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics