TITLE

Göçmen dövizleri ve küresel mali kriz

AUTHOR(S)
Ratha, Dilip; Sirkeci, İbrahim
PUB. DATE
December 2012
SOURCE
Migration Letters;Dec2012, Vol. 9 Issue 4, p329
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Göçmen dövizleri gelişmekte olan ülkeler için önemli bir dış finansman kaynağıdır. Güncel finansal kriz göçmen dövizleri kullanım hacmi ve yönelimini etkilemesinin yanı sıra göçmen dövizleri akımını da etkilemiştir. Bu özel sayıda, krizin hemen hissedilen etkilerini anlamak için dünyanın çeşitli yerlerinden toplanan vakalar sunulmuştur. Krizin göç yönelimlerine etkisinin yol açacağı olası tesirler henüz gerçekleşmekte ve çalışılmaktadır.
ACCESSION #
88194314

 

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics