TITLE

Kırsal Mimaride Tarihsel Sürekliliğin Bir Yorumu Olarak Kahta Bölgesi "L-Hilani" Yapıları

AUTHOR(S)
Erarslan, Alev
PUB. DATE
March 2013
SOURCE
Mimarlık;mar/nis2013, Issue 370, p66
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
No abstract available.
ACCESSION #
88040388

 

Related Articles

 • HEGEMON GÜÇ ORTA DOÄžU'DA NE YAPMAK Ä°STER? EDİZ, İsmail // Middle Eastern Analysis / Ortadogu Analiz;kas2016, Vol. 8 Issue 77, p70 

  Türkiye'den Irak-Suriye sınırını geçip güneye doğru indikçe ortaya çıkan yoğun Arap nüfusu karşısında tam da geçiş bölgesinde bulunan Kürt nüfus, tarihsel hafızası güçlü Türkleri ve Arapları birbirinden...

 • Editoryal: Göçve Türkiye. Sirkeci, Ibrahim; Murat Erdoğan, M. // Migration Letters;Dec2012, Vol. 9 Issue 4, p297 

  Türkiye tarihsel olarak göç gerçeği ile iç içe olmuştur. Geçen yüzy?l?n ortas?nda başla-yan kitlesel işçi göçleri bir köken ülke olarak Türkiye'yi öne ç?karm?ş olsa da göç alan bir ülke özelliği son y?llardaki ekonomik...

 • DÄ°SÄ°PLÄ°NLER ARASI BÄ°R DÄ°SÄ°PLÄ°N OLARAK TÃœRKÇE EĞİTÄ°MÄ°. ŞAHBAZ, Namık Kemal; ÇEKİCİ, Yunus Emre // Electronic Turkish Studies;Summer2012, Vol. 7 Issue 3, p2367 

  Disiplinler arasılık, günümüz sosyal bilimleri için bir gerekliliktir. Çoğu kez, herhangi bir soruna bir tek disiplinin çerçevesinden bakmak yetersiz olabilir. Disiplinler arası araştırmalar, bilgiye farklı bakış açıları sunar. Bu...

 • ÖZETLER VE ANAHTAR KELÄ°MELER.  // Review of International Law & Politics;2007, Vol. 3 Issue 11, p204 

  'Kibris sorunu' dendiği zaman, artik kendi dili olan bir alan anlaşilmakta, bu bilgi sadece taraflar arasindaki özel bir alani ifade etmektedir. Son noktada, içinde geçtiği konuya ve bağlama ilişkin etkenlerle birlikte bu özel dili konuşanlarin niyet ve...

 • FIRAT KALKANI HAREKATININ. KORKMAZ, Sertaç Canalp // Middle Eastern Analysis / Ortadogu Analiz;kas2016, Vol. 8 Issue 77, p16 

  Türkiye, Batılı müttefiklerinden (!) uzun süredir istediği desteği alamamasın da bir sonucu olarak 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Operasyonunu başlatmıştır. Türkiye, sınırlarını DAEŞ terör örgütünden korumak ve...

 • Çapraz Afazi: Ä°ki Olgu Sunumu. KILBAŞ, Serkan; YÜREKLİ, Vedat Ali; KOYUNCUOĞLU, Hasan Rifat; KILBAŞ, Aynur // Duzce Medical Journal;2011, Vol. 13 Issue 2, p48 

  Çapraz afazi, non dominant serebral hemisfer lezyonlarına sekonder olarak ortaya çıkan bir afazi tablosudur. Sağ elini kullananlarda sağ serebral hemisfer lezyonlarına ikincil ortaya çıkan nadir bir afazidir. Değişik serilerde sıklığı %0.4-3.5 olarak...

 • POLITICAL ECONOMY OF THE EUROZONE DEBT CRISIS: AN EVALUATION IN THE CONTEXT OF SOUTH AND NORTH EUROPEAN CAPITALISMS. BAKIR, Hasan; BAHTİYAR, Görkem; IŞIK, Sevginaz // Journal of Management & Economics Research;2016 Special issue, Vol. 14 Issue 3, p171 

  One of the most popular discussion topics in the Eurozone Debt Crisis relates to whether the policies which were implemented by the European Union (EU) to overcome the crisis could be sufficient or not. This is because countries, which are included in the EU, have different historical processes,...

 • Fasih Arap Dilinin Kazanımında Öğretimin Çocuklar ve Gençler Ãœzerindeki Etkisi. Mohamed, Sihan Osman // Journal of Faculty of Theology, Sakarya University / Sakarya Ãœn;Jun2015, Vol. 17 Issue 31, p103 

  Basta egitim kurumlari olmak üzere yasamin bütün alanlarinda Arap dilinin kullaniminin mükemmellestirimesi ve gelistirilmesi, medenî boyutlari olan dinî bir projedir. Bu, tikel ve ferdî olamayacagi gibi belli bir süre ile de sinirlandirilamaz. Bu, taslak, projelendirme ve...

 • TÃœRK-RUS Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NDE. ERŞEN, Emre // Middle Eastern Analysis / Ortadogu Analiz;kas2016, Vol. 8 Issue 77, p22 

  9 Ağustos'taki Putin-Erdoğan zirvesi sonrasında Ankara, Suriye'den kaynaklanan IŞİD ve PYD/YPG tehditlerine karşı önemli bir manevra alanı yaratmayı başarmıştır. Nitekim Türk-Rus ilişkilerinin genel durumunun kapsamlı olarak...

 • Oral liken planus: olgu sunumu. Altuğ, Hasan Ayberk; Şençimen, Metin; Okçu, Kemal Murat // Gulhane Medical Journal;Jun2010, Vol. 52 Issue 2, p140 

  Oral liken planus nispeten sık görülen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Elli altı yaşında erkek hastada oral retiküler liken planus yanak mukozasında çift taraflı olarak görüldü. Tedavisi topikal kortikosteroid ile yapıldı. Bu olgu sunumunun...

Share

Read the Article

Courtesy of VIRGINIA BEACH PUBLIC LIBRARY AND SYSTEM

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics