TITLE

Pazarlama İletişiminde Yeni Bir Paradigma: Bilişim Teknolojileri Destekli Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

AUTHOR(S)
YAVUZ, Uğur; ERCİŞ, M. Serdar
PUB. DATE
March 2011
SOURCE
Ekev Academic Review;bahar2011, Vol. 15 Issue 47, p355
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
In terms of customer relationship management information technologies play an important role about diversifying the applications of marketing communication, conducting the activities, sale management, service and analyzing, making customer segmentation through gained data base and developing strategies and plans for gaining new customers. In this study particularly internet, for it gives the chance of real time interaction with customer, the function and importance of information technologies, customer relationship management, sales force, marketing automation tele marketing, survey and commercial modules' for the purpose of customer relationship management are considered by the module of Microsoft Dynamics Ax. saleandmarketing.
ACCESSION #
83752319

 

Related Articles

 • AHRÂR - AKSÂ ÇATIÅžMASI VESÄ°LESÄ°YLE YABANCI SAVAŞÇILARI YENÄ°DEN KONUÅžMAK. BÜYÜKKARA, Mehmet Ali // Middle Eastern Analysis / Ortadogu Analiz;kas2016, Vol. 8 Issue 77, p58 

  Ahrâr'ın "IŞİD'in kuyruğu" adını verdiği Aksâ grubunun, muhaliflere yönelik bombalı araç saldırıları yapmak, suikastlar tertip etmek gibi, yine operasyon ganimetlerini ortaklarıyla paylaşmamak benzeri cürümlerin sahibi olduğu...

 • Ä°KTÄ°DAR-BASIN Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NÄ°N TÃœRKÄ°YE'DE GÖRÃœNÃœMÃœ (1918-1960). DEMİR, Şerif // Journal of Academic Social Science Studies;Dec2012, Vol. 5 Issue 6, p119 

  After the World War I that the Ottoman Empire actually ended, the occupation forces' being effective in Istanbul had the most effect on mass media. As a result, a large majority of the press in Istanbul approached suspicious of the national struggle growing in Anatolia or looked cold. Istanbul...

 • TÃœRK-RUS Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NDE. ERŞEN, Emre // Middle Eastern Analysis / Ortadogu Analiz;kas2016, Vol. 8 Issue 77, p22 

  9 Ağustos'taki Putin-Erdoğan zirvesi sonrasında Ankara, Suriye'den kaynaklanan IŞİD ve PYD/YPG tehditlerine karşı önemli bir manevra alanı yaratmayı başarmıştır. Nitekim Türk-Rus ilişkilerinin genel durumunun kapsamlı olarak...

 • HÄ°ZBULLAH'IN SON DÖNEM BÖLGESEL SÄ°YASETÄ°: DÄ°RENÄ°Åž SÖYLEMÄ°NDE ZEMÄ°N-ANLAM KAYMASI. YETİM, Mustafa // Middle Eastern Analysis / Ortadogu Analiz;kas2016, Vol. 8 Issue 77, p50 

  Hizbullah, Suriye'de azınlık grubu oluşturan Nusayri kesimin devlet yönetimini elinde bulundurmasına ve çoğunluğu oluşturan Sünni kesimin siyasi-sosyal olarak dışlanmasına büyük oranda itiraz etmemiş ve dahası son olaylarda Esad...

 • Turkish Dailies Split into Three Groups on Referendum Results.  // Journal of Turkish Weekly;9/13/2010, p108 

  The article focuses on daily newspapers in Turkey and their evaluations of the September 12, 2010 constitutional reform referendum which are noted in their headlines. The headlines for the "Daily Zaman," "Daily Sabah," "Taraf and Star," and "Yeni Safak" newspapers are mentioned. The extreme...

 • Ankara'da Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ÖlçeÄŸinde Dönüşen Mekânlar, DeÄŸiÅŸen Gündelik Hayat Pratikleri. GÖKÖZKUT, Burcu; SOMUNCU, Mehmet // Journal of Ankara Studies;Jun2019, Vol. 7 Issue 1, p105 

  Neoliberal politikaların kent mekânındaki yansıması olan kentsel dönüşüm projeleri 1980'lerden günümüze hız kazanmıştır. Birçok farklı alanda yapılabilen projeler, Türkiye'de genellikle gecekondu alanları üzerinde olmaktadır....

 • DÄ°SÄ°PLÄ°NLER ARASI BÄ°R DÄ°SÄ°PLÄ°N OLARAK TÃœRKÇE EĞİTÄ°MÄ°. ŞAHBAZ, Namık Kemal; ÇEKİCİ, Yunus Emre // Electronic Turkish Studies;Summer2012, Vol. 7 Issue 3, p2367 

  Disiplinler arasılık, günümüz sosyal bilimleri için bir gerekliliktir. Çoğu kez, herhangi bir soruna bir tek disiplinin çerçevesinden bakmak yetersiz olabilir. Disiplinler arası araştırmalar, bilgiye farklı bakış açıları sunar. Bu...

 • ÖNLEYÄ°CÄ° VE DÖNÜŞTÃœRÃœCÃœ YENÄ° GÃœVENLÄ°K DOKTRÄ°NÄ°. KARDAŞ, Şaban // Middle Eastern Analysis / Ortadogu Analiz;kas2016, Vol. 8 Issue 77, p8 

  Arap Baharı öncesi dönemde yumuşak güç söyleminin biraz da abartılı biçimde kullanıldığı dönemin ardından, bölgesel dönüşüm süreci Türk dış politikasında sert güç unsurlarının daha etkin biçimde...

 • THE EUROPEAN UNION'S BLACK SEA POLICY: IN LIGHT OF RECENT DEVELOPMENTS. DEMİRAĞ, Yelda // Journal of Black Sea Studies;2014, Issue 41, p76 

  AB, sınırlarına uzak olan Karadeniz bölgesine yönelik yakın geçmişe kadar bölgesel bir politika geliştirmemiştir. 2007 yılında AB'ye üye olan Romanya ve Bulgaristan ile AB Karadeniz'e komşu olmuştur. Şüphesiz Birliğe yeni imkanlar...

 • Göç, Ticaret ve Kalkınma: Meksika-ABD ve Türkiye-Avrupa KarşılaÅŸtırması. Martin, Philip L. // Migration Letters;Dec2012, Vol. 9 Issue 4, p401 

  Geçen yarım yüzyıldaki göç haraketi, Meksika-ABD ve Türkiye-Batı Avrupa arasındaki ilişkilerin ana gündem maddelerinin başında yer almıştır. Göç alan ve veren ülkelerdeki değişimler göç yerine ticareti geçirme/serbest...

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics