TITLE

Onsekizinci (XVIII) Uluslararası Botanik Kongresi'nde (Melbourne) Yayın ile İlgili Gereklilikler Konusunda Yapılan Değişiklikler; e-yayın size ne ifade ediyor."

AUTHOR(S)
Knapp, Sandra; McNeill, John; Turland, Nicholas J.
PUB. DATE
November 2011
SOURCE
PhytoKeys;Nov2011, Issue 7, p49
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Uluslararası Botanik Adlandırma Kuralları'nda yapılan değişikliklere, her altı yılda bir gerçekleştirilen ve Uluslararası Botanik Kongresi (IBC) ile beraber yapılan Adlandırma Seksiyonlarında karar verilmektedir. On sekizinci (XVIII.) Uluslararası Botanik Kongresi, Avustralya'nın Melborn şehrinde yapılmıştır. Adlandırma Seksiyonu 18-22 Temmuz 2011 tarihleri arasında toplanmış olup, kararlar 30 Temmuzdaki genel kurul toplantısında kongre tarafından kabul edilmiştir. Bu toplantıda yeni isimlerin yayınlanması ile ilgili olarak Yasa'da bazı önemli deği şiklikler yapılmı ştır. Bu deği şikliklerden iki tanesi Melborn Yasası basılmadan bir süre önce, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. 1- Elektronik ortamda Uluslararası Standart Seri Numarası (ISSN) ya da Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN)'na sahip Ta şınabilir Belge Biçiminde (PDF) çevrimiçi olarak yayınlanan elektronik materyal gerçek yayın kabul edilecektir. 2- Yeni takson isimleri için aranan Latince betim ya da diyagnoz gerekliliği, Latince veya İngilizce yazılmı ş betim veya diyagnoz gerekliliği şeklinde deği ştirilecektir. Bunlara ek olarak, 1 Ocak 2013'ten itibaren uygulanmak üzere, mantar olarak kabul edilen organizmaların yeni isimlerinin geçerli olarak basılabilmesi için, tanınmı ş (MycoBank gibi) bir veri bankası tarafından verilen bir tanımlayıcının (seri numarasının) protologta (bir ismin geçerli basımında onunla ilgili verilen her türlü bilgi) belirtilmesi gerekmektedir. Elektronik yayın ile ilgili yeni maddelerin taslak metinleri ve bunların en iyi şekilde nasıl uygulanacağı a şağıda sunulmu ştur. Uluslararası Alg, Mantar ve Bitki Adlandırma Yasası'nda yapılan bu deği şikliklerin geni ş kitlelere duyurulmasını sağlamak amacıyla bu makale BMC Evolutionary Biology, Botanical Journal of the Linnean Society, Brittonia, Cladistics, MycoKeys, Mycotaxon, New Phytologist, North American Fungi, Novon, Opuscula Philolichenum, PhytoKeys, Phytoneuron, Phytotaxa, Plant Diversity and Resources, Systematic Botany ve Taxon dergilerinde yayınlanacaktır.
ACCESSION #
79628010

 

Related Articles

 • XI INTERNATIONAL BOTANICAL CONGRESS.  // BioScience;Jul1966, Vol. 16 Issue 7, p447 

  The article offers information on the Botanical Congress organized by the American Institute of Biological Sciences to be held in Seattle, Washington on August 4-September 2, 1969.

 • The Society for Economic Botany, 49th Annual Meeting June 1-5, 2008 Duke University, Durham, North Carolina.  // Economic Botany;May2008, Vol. 62 Issue 1, p1 

  Several information about botanical education and plant sciences at a symposium held at Duke University, Durham, North Carolina is presented. Topics include social sciences and all dimensions in the past, present and future of human uses of plants. The focus of the symposium is on the value of...

 • Calendar.  // HerbalGram;Aug-Oct2007, Issue 75, p78 

  A calendar of events for 2007 related to botany including the International Conference and Exhibition of the Modernization of Chinese Medicine and Health Products on August 16-20, in Wanchai, Hong Kong the Aromatic Medical Seminar on August 31 in Sebastopol, California and the Canadian Coffee &...

 • TRADITIONS IN WESTERN HERBALISM.  // Sacred Fire;2010, Issue 12, p9 

  The article offers information on the Traditions in Western Herbalism Conference to be held on September 17-19, 2010 at the Ghost Ranch Education and Retreat Center in New Mexico.

 • Third International Congress on Phytomedicine. Hawkins, Ernest B. // HerbalGram;Summer2002, Issue 55, p61 

  Discusses various research presented in 'Third International Congress on Phytomedicine,' held in Munich, Germany on October 2000. Phytopharmacological and phytochemical research; Herbal medicine products; Pharmacology and usefulness of adaptogens.

 • Untitled.  // Folio: The Magazine for Magazine Management;7/1/93, Vol. 22 Issue 12, p53 

  Lists conferences related to the magazine industry. Folio: Conferences; American Society of Association Executives on August 2, 1993; East-West Communications on Septemeber 20-21; Magazine Publishers of America on October 10-13, 1993; More.

 • Virtually the best expo of all.  // Editor & Publisher;Jan2009, Vol. 142 Issue 1, p26 

  The article offers information on the 1st Newspaper Industry Virtual Expo of the periodical "Editor & Publisher" to be held on January 22, 2009.

 • Editorial. Dealey, Carol // EWMA Journal;Jan2008, Vol. 8 Issue 1, p3 

  The article discusses various reports published within the issue, including one on the innovations adopted for the production of the "European Wound Management Association Journal" and another on the launch of the 18th EWMA Conference to be held in Lisbon, Portugal on May 14 to 16, 2008.

 • Untitled.  // Folio: The Magazine for Magazine Management;8/1/93, Vol. 22 Issue 13, p34 

  Present activities related to the magazine industry from September 1993 to April 1994. The Folio: Show on November 15 to 19, 1993, New York City, New York; Graphic Communications Association's Spectrum '93 on September 12 to 15, 1993 at Scottsdale, Arizona; Magazine Publishers of America's...

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics