TITLE

Ankara'da Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Ölçeğinde Dönüşen Mekânlar, Değişen Gündelik Hayat Pratikleri

AUTHOR(S)
GÖKÖZKUT, Burcu; SOMUNCU, Mehmet
PUB. DATE
June 2019
SOURCE
Journal of Ankara Studies;Jun2019, Vol. 7 Issue 1, p105
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Neoliberal politikaların kent mekânındaki yansıması olan kentsel dönüşüm projeleri 1980'lerden günümüze hız kazanmıştır. Birçok farklı alanda yapılabilen projeler, Türkiye'de genellikle gecekondu alanları üzerinde olmaktadır. Ankara'daki en büyük gecekondu mahallerinden bir kısmına ev sahipliği yapan Mamak, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile alan büyüklüğü, konut ve kişi sayısı bakımından devasa bir kentsel dönüşüm projesinin merkezi olmuştur. Böylesi büyük bir proje, yarattığı dönüşüm ve yerinden edilme nedeniyle birçok problemin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna göre çalışmanın amacı, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ile mekândaki dönüşümü ve bu dönüşümün yarattığı sosyo-ekonomik değişimi tespit etmektir. Aynı zamanda, bir kentsel dönüşüm projesi ile yeni ve eski mekânlar arasında oluşan çatışma ve tezatlıkları, proje ile yer değiştiren gecekondulu kesimin neoliberal baskı karşısında borçlandırılmasını ve değişen günlük hayat pratiklerini incelemektir. Özellikle projenin biten etaplarındaki yüksek katlı apartmanlar ile inşaat çalışmalarının başlamadığı etaplardaki gecekondu alanları arasında mekânsal bir çelişki ortaya çıkmakta, bu çelişki apartmanda yaşayanlar ile gecekonduda yaşayanlar arasında çatışmaya dönüşmektedir. Bu nedenle çalışma evreni projenin tamamlandığı 1. Etap ile inşaatın başlamadığı 2. Etap olarak seçilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak farklı paydaş gruplardan bireylerle derinlemesine görüşme yapılmıştır. Çalışmada derinlemesine görüşme yapılacak üç örneklem grubu belirlenmiştir. Bu gruplar, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Proje alanında yaşayan yerel halk, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bu projede çalışan ve Mamak Belediyesinde görevli belediye görevlileri ve kent çalışmalarında uzman olan akademisyenler olmuştur. Derinlemesine görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada, proje alanında yeni yapılan apartmanlara geçen gecekondulu kesimin eski yaşam tarzına büyük özlem duyduğu, yeni yaşam koşullarına alışmakta zorluk çektiği, bu durumun da mekânla tezatlık oluşturacak görüntüler ortaya çıkardığı tespit edilmiştir.
ACCESSION #
137579824

 

Related Articles

 • Alüminyum ile Tasarlamak: 1970'lerde Ankara Mimarlığında Alüminyum. UZ, Funda // Journal of Ankara Studies;Jun2019, Vol. 7 Issue 1, p75 

  Türkiye'de "modern mimarlık" sıklıkla düşünsel ve ideolojik boyut ile biçimsel temsil üzerinden araştırılmış ve tartışılmıştır. Ancak uluslararası araştırmalarla karşılaştırıldığında, Türkiye...

 • Yerel Seçimlerde Ankara'nın Merkez ve Çevre Ä°lçelerine Dair Sosyo-Mekânsal Bir Analiz Denemesi. ŞAHİN, Savaş Zafer // Journal of Ankara Studies;Jun2019, Vol. 7 Issue 1, p213 

  Merkezî kentsel politikaların kentler üzerinde yadsınamaz bir etkisi olsa da, yerel toplumsal ve siyasal dinamikler özellikle yerel seçimler gibi demokratik pratikleri ve sonrasındaki yerel yönetim deneyimini ciddi bir şekilde etkilemektedir. Ancak, bu dinamiklerin...

 • 1960'lı Yıllarda Kentli HareketliliÄŸi: Kentsel İç Mekân ÖrneÄŸi Olarak Esat Mahallesi, Gündelik YaÅŸam ve Yapısal Dönüşüm. KÜÇÜKTAŞDEMİR, Güliz // Journal of Ankara Studies;Jun2019, Vol. 7 Issue 1, p197 

  Makalenin çalışma sahası, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte kentsel ve kamusal mekânın inşa edildiği Ankara'dır. Çalışma, Ankara'nın 1960'lı yıllarda kentsel planlama stratejileri sonucunda oluşan kentsel hareketlilik ve sosyal hayattaki...

 • TÃœRKÇE Ä°KÄ°LEMELERÄ°N ARAPÇAYA ÇEVÄ°RÄ°LERÄ°NÄ°N DAVRANIÅžLARI. Suçin, Mehmet Hakkı // Ekev Academic Review;Winter2007, Vol. 11 Issue 30, p227 

  This paper examines the behaviour of Turkish reduplication in the Arabic translation. In order to analyze the behaviour mentioned, the samples are taken from the novel Yeni Hayat (New Life) by Orhan Pamuk and its translation into Arabic "al-...ayāt al-Jadīdah". How they acted in the target...

 • DNM adds authority to detail.  // What Hi-Fi?;Apr2011, p17 

  The article evaluates the DNM speaker cable from DNM Design.

 • MÄ°LLÄ° EDEBÄ°YAT DÖNEMÄ°NDE TENKÄ°D. BEYAZ, Yasin // Journal of International Social Research;2014, Vol. 7 Issue 31, p68 

  This study aims to analyze literary criticism topics during the period of The Second Constitutional Monarchy of Ottoman Empire and especially The National Literature Movement which revealed lots political, social and literary outcomes. Even inherited many things from Tanzimat and Servet-i...

 • Stereo Solid Core Precision cable.  // Classic Record Collector;Autumn2007, Issue 50, p57 

  The article evaluates the ribbon speaker cable from DNM.

 • Hayat (Book). Rawlinson, Nora; Casada, James A. // Library Journal;10/15/1988, Vol. 113 Issue 17, p86 

  Reviews the book 'Hayat: On the Side of Life,' by Mariapia Fanfani.

 • DISAPPEARING ACT: WHAT'S NEXT FOR ISTANBUL'S ODA PROJESI? KRSTICH, VESNA // Art Papers Magazine;Jul/Aug2008, Vol. 32 Issue 4, p36 

  This article features Oda Projesi, an artist collective based in Istanbul, Turkey. Members of Oda Projesi include Özge Açikkol, Güneş Savaş, and Seçil Yersel. The collective, which moved to Galata in response to the inhospitability of the Istanbul art scene, aims to find...

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics