TITLE

Adölesan hastada salmonella glomerülonefriti ve hemafagositik lenfohistiyositoz

AUTHOR(S)
Çamlar, Seçil Arslansoyu; Kır, Mustafa; Aydoğan, Ceyda; Bengoa, Şebnem Yılmaz; Türkmen, Mehmet Atilla; Soylu, Alper; Kavukçu, Salih
PUB. DATE
September 2016
SOURCE
Turkish Archives of Pediatrics;sep2016, Vol. 51 Issue 3, p173
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
No abstract available.
ACCESSION #
118037738

 

Related Articles

 • YenidoÄŸanlarda Direkt Antiglobülin Test PozitifliÄŸinin DeÄŸerlendirilmesi. KARATAŞ, Zehra; KARATAŞ, Ahmet; AKŞİT, Mehmet Arif; TEKİN, Neslihan // Duzce Medical Journal;2011, Vol. 13 Issue 2, p36 

  Amaç: Yenidoğan bebeklerde, direkt antiglobulin test (DAT) pozitif saptananlarda klinik ve laboratuar bulgularını, uygulanan tedavi ve prognozlarını değerlendirmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Haziran...

 • Akut Polinöropati ile Tanısı Konan Churg-Strauss Sendromu. DEMİRBAŞ, Hayri; ORÇ, Serdar; SEZER, Murat; YAMAN, Mehmet // Duzce Medical Journal;2011, Vol. 13 Issue 3, p37 

  Churg-Strauss Sendromu (CSS) orta ve küçük çaplı damarların tutulduğu nadir görülen sistemik bir nekrotizan vaskülittir. Akciğer, deri ve sinir sistemi tutulumu ön plandadır. Kliniğimize akut başlayan, bacaklardan kollara da yayılan kuvvet kaybı...

 • Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Trokar GiriÅŸ Yeri Hernileri. KAPAN, Murat; ÖNDER, Akin; GÜMÜŞ, Metehan; BÖYÜK, Abdullah; GİRGİN, Sadullah // Duzce Medical Journal;2011, Vol. 13 Issue 3, p34 

  Giriş ve Amaç: Laparoskopik kolesistektomiden (LK) sonra trokar yerinde insizyonel herni (TH) gelişimi nadir bir komplikasyondur. Çalışmamızda LK’ler sonrası gelişen TH’lerin güncel literatür eşliğinde sunulması amaçlanmıştır....

 • Plevranin Soliter Fibr�z T�m�r� - Olgu Sunumu. Altin, Sedat; �etinkaya, Erdogan; S�k�c�, Sinem Nedime; Karasulu, Levent; Fener, Neslihan // Turk Toraks Dergisi / Turkish Thoracic Journal;Dec2008, Vol. 9 Issue 4, p190 

  Plevranin soliter fibr�z t�m�rleri nadir g�r�len, �ogunlugu benign olan t�m�rlerdir. Tanisi ve tedavisi kitlenin cerrahi rezeksiyonu ile yapilir. Klinik prezentasyonlari kitlenin b�y�kl�g�ne ve intratorasik lokalizasyonuna g�re...

 • Thoracoscopic Removal of A Thoracic Paraspinal Schwannoma: Report of Case. ÖNCEL, Murat; SUNAM, Guven Sadi; KARABAGLI, Pınar // Journal of Neurological Sciences;2013, Vol. 30 Issue 3, p603 

  Schwannomas well-encapsulated benign tumors that originate from Schwann cells and are ordinarily solitary lesion. Diagnosis and treatment of benign neurogenic tumors usually requires complete excision of the tumor, because of doubt about the diagnosis, the increasing size of the tumor, and the...

 • The Cervical Epidural Space Metastasis of Ewing's Sarcoma. KAPTAN, Hülagu; KARABAGLI, Pınar; KARABAGLI, Hakan; KOKTEKİR, Ender; AKDEMİR, Gokhan // Journal of Neurological Sciences;2013, Vol. 30 Issue 3, p587 

  Ewing's sarcoma is a primary bone malignancy with the highest incidence in the first to third decades of life. That in both locations follow a rapid course with metastasis to lung and bone. Ewing's sarcoma of the spine is a rare condition that appears with a clinical triad of local pain,...

 • CELEBRATING 25 years of Countryfile, [...]. Ephraim Hardcastle // Daily Mail;7/15/2014, p19 

  CELEBRATING 25 years of Countryfile, the BBC's John Craven, 73, tells Radio Times: 'In the time that I've been doing Countryfile there's been "mad cow" disease, listeria, salmonella, bovine TB, foot-and-mouth, obviously, and Schmallenberg virus, which is pretty horrible. I've been a bit of a bad...

 • CELEBRATING 25 years of Countryfile, [...]. Ephraim Hardcastle // Daily Mail;7/15/2014, p19 

  CELEBRATING 25 years of Countryfile, the BBC's John Craven, 73, tells Radio Times: 'In the time that I've been doing Countryfile there's been "mad cow" disease, listeria, salmonella, bovine TB, foot-and-mouth, obviously, and Schmallenberg virus, which is pretty horrible. I've been a bit of a bad...

 • Revision Surgery After Inappropriate Posterior Fossa Decompression For Craniocervical Junction Malformation. Li-feng CHEN; Yang YANG; Xin-guang YU; Bo BU; Bai-nan XU; Ding-biao ZHOU // Journal of Neurological Sciences;2013, Vol. 30 Issue 3, p515 

  Background: A variety of treatment options have been described for craniocervical junction malformation. The authors described a revision surgical technique with intraoperative CT navigation system for treatment of craniocervical junction malformation associated with inappropriate excessive...

 • Ä°opromide BaÄŸlı Akut Generalize Ekzantematöz Püstülozis. GURLEVIK, Zehra; ALBAYRAK, Hulya; GUVENC, Serdar Cenk; YANIK, Mehmet Emin; KANDIS, Hayati // Duzce Medical Journal;2011, Vol. 13 Issue 3, p53 

  Akut generalize ekzantematöz püstülozis akut başlangıçlı tüm vücutta yaygın püstüler erüpsiyonlarla karakterizedir. Genellikle ilaç uygulamaları ile ilişkili görülmektedir. Burada, 67 yaşındaki bayan hastada iopromide bağlı...

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics