TITLE

Ä°nvajinasyon ensefalopatisi: nadir bir olgu sunumu

AUTHOR(S)
Aygün, Fatih; Avar Aydın, Pınar Özge; Emre, Şenol; Uzunoğlu, Seval Şimşek; Saltık, Sema; Çam, Halit
PUB. DATE
September 2016
SOURCE
Turkish Archives of Pediatrics;sep2016, Vol. 51 Issue 3, p169
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
No abstract available.
ACCESSION #
118037737

 

Related Articles

 • Torsion of Gallbladder : a Case Report. Wani, Imtiaz // Erciyes Medical Journal / Erciyes Tip Dergisi;2010, Vol. 32 Issue 2, p123 

  The author is reporting a case of torsion of gallbladder. The patient used to have episodes of intermittent torsion and there was no acute presentation. Patient was presented with abdominal swelling which was misdiagnosed as a mesenteric cyst. Distended gallbladder, free floating type, tortuous...

 • Oral liken planus: olgu sunumu. Altuğ, Hasan Ayberk; Şençimen, Metin; Okçu, Kemal Murat // Gulhane Medical Journal;Jun2010, Vol. 52 Issue 2, p140 

  Oral liken planus nispeten sık görülen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Elli altı yaşında erkek hastada oral retiküler liken planus yanak mukozasında çift taraflı olarak görüldü. Tedavisi topikal kortikosteroid ile yapıldı. Bu olgu sunumunun...

 • DÄ°SÄ°PLÄ°NLER ARASI BÄ°R DÄ°SÄ°PLÄ°N OLARAK TÃœRKÇE EĞİTÄ°MÄ°. ŞAHBAZ, Namık Kemal; ÇEKİCİ, Yunus Emre // Electronic Turkish Studies;Summer2012, Vol. 7 Issue 3, p2367 

  Disiplinler arasılık, günümüz sosyal bilimleri için bir gerekliliktir. Çoğu kez, herhangi bir soruna bir tek disiplinin çerçevesinden bakmak yetersiz olabilir. Disiplinler arası araştırmalar, bilgiye farklı bakış açıları sunar. Bu...

 • Çapraz Afazi: Ä°ki Olgu Sunumu. KILBAŞ, Serkan; YÜREKLİ, Vedat Ali; KOYUNCUOĞLU, Hasan Rifat; KILBAŞ, Aynur // Duzce Medical Journal;2011, Vol. 13 Issue 2, p48 

  Çapraz afazi, non dominant serebral hemisfer lezyonlarına sekonder olarak ortaya çıkan bir afazi tablosudur. Sağ elini kullananlarda sağ serebral hemisfer lezyonlarına ikincil ortaya çıkan nadir bir afazidir. Değişik serilerde sıklığı %0.4-3.5 olarak...

 • Osteoporotic Figure.  // Ceramics Technical;May-Oct2013, Issue 36, preceding p1 

  An image of a detail of the work "Osteoporotic Figure" by artist Olgu Sümengen Berker is presented.

 • IN FOCUS.  // Daily Mail;3/10/2014, p69 

  Nadir Ciftci

 • Spontan Pnömotoraksla Prezente Olan Ä°ki Tüberküloz Olgusu. TORU, Ümran; GEZER, Suat; DUMLU, Talha; ÖZMEN, Kezban; KARAPOLAT, Bekir Sami; ANNAKKAYA, Ali Nihat // Duzce Medical Journal;2011, Vol. 13 Issue 3, p40 

  Giriş: Sekonder spontan pnömotoraksın klinik manifestasyonları akciğer tüberkülozu ve nonspesifik diğer akciğer hastalıkları olan bireylerde saptanmıştır. Pnömotoraks pulmoner tüberkülozun önemli ve tehlikeli bir komplikasyonudur. Biz de...

 • AkciÄŸer Kanserinin Atipik Seyirli Multiple Beyin Metastazı. DEMİR, Recep; ERDEMCİ, Burak; ULVİ, Hızır; AYGL, Recep // Duzce Medical Journal;2011, Vol. 13 Issue 3, p43 

  Beyin metastazları, en sık görülen beyin tümörleridir. Nadir olarak metastaza bağlı klinik nörolojik belirtiler primer tümöre ait belirtilerden önce ortaya çıkabilir. Atipik klinik seyir ve multipl beyin lezyonları olduğunda özellikle kist...

 • Kolon Adenokarsinomlarında D2-40 Ä°mmünreaktivitesi. Emin GLDR, Muhammet; İlyas ZARDALI, Hasan; YILDIZ, Fahrettin; TERZI, Alpaslan; ZGNL, Abdullah; BİTİREN, Muharrem; YILDIRIM, Levent; METİNEREN, Mehmet Hüseyin // Duzce Medical Journal;2011, Vol. 13 Issue 2, p1 

  Amaç: Çalışmamızda, kolon adenokarsinomlarında D2-40 immünreaktivitesi ile tümör grade’i,klinik evre ve lenf nodu metastazı arasındaki ilişki araştırılmıştır.Yöntem: Bu çalışmada 2002-2009 yılları arasında...

 • Yener Altunbas, Alper Kara, and Özlem Olgu. Turkish Banking. Banking under Political Instability and Chronic High Inflation. Del Angel-Mobarak, Gustavo A. // Enterprise & Society;Sep2010, Vol. 11 Issue 3, p645 

  The article reviews the book "Turkish Banking: Banking Under Political Instability and Chronic High Inflation," by Yener Altunbas, Alper Kara, and Özlem Olgu.

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics