TITLE

Odbudowa katedry Bagrata w Kutaisi (Gruzja) jako przyczynek do problematyki rekonstrukcji

AUTHOR(S)
Świechowski, Zygmunt
PUB. DATE
January 2016
SOURCE
Architectus;2016, Vol. 45 Issue 1, p3
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
The article presents the reconstruction of Bagrati Cathedral in Kutaisi (Georgia). This cathedral was erected by King Bagrat III in 1003. It constitutes a characteristic example of the classical period of Georgian architecture at the turn of the 11th century and it is also a symbol of the establishment of the Georgian statehood. In 1692 the cathedral was blown up by the Seljuk Turks as a result of acts of war due to which the dome and vaults collapsed and the cathedral slowly deteriorated. In 1994 it was included in UNESCO's World Heritage Site as a permanent ruin. In 2008 contrary to the doctrine of restoration as well as protests of the international public opinion and as a result of bold policy decisions its reconstruction began. The author, using the example of this cathedral, is against reconstructions of historic architecture.
ACCESSION #
114854371

 

Related Articles

 • Rome and Barbaricum: recent work on the Roman period in Poland. Barford, Paul // Antiquity;Mar1994, Vol. 68 Issue 258, p165 

  Reviews several books on the Roman period in Poland. `Struktura spoleczna ludnosci kultury przeworskiej: Proba rekonstrukcji,' by Katarzyna Czarnecka; `Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum,' by Piotr Kaczanowski; `Szlak bursztynowy,' by Teresa Laszczewska; `Lubelszczyzna...

 • Far More Than an Academic Publisher. Kosc, Wojciech // Transitions Online;11/17/2008, p3 

  The article focuses on the controversies under the governance of Polish President Lech Walesa. The role of the book "SB a Lech Walesa. Przyczynek do biografii," by Slawomir Cenckiewicz and Piotr Gontarczyk in revealing some controversies is discussed. It also discourses the function of the...

 • Odbudowa panstwa polskiego, 1914-1918 (Book Review). Haczynski, Leo John // American Historical Review;Dec80, Vol. 85 Issue 5, p1235 

  Reviews the book 'Odbudowa panstwa polskiego, 1914–1918,' by Janusz Pajewski.

 • TAX INSTRUMENTS AS AN ELEMENT OF PRO-FAMILY POLICY IN FRANCE AND IN POLAND. Rękas, Magdalena // Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace N;2014, Issue 346, p224 

  W obliczu kryzysu demograficznego szczególnego znaczenia nabierają ulgi prorodzinne, najczęściej wbudowane do podatków dochodowych. Stanowią one ważny instrument łagodzenia fiskalizmu rodziny, w obliczu zwiększonych kosztów jej funkcjonowania w przypadku...

 • ROZWIÄ„ZANIA LOGISTYKI, TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I OCHRONY ÅšRODOWISKA W LAFARGE CEMENT S.A. – CEMENTOWNI LAFARGE W BIELAWACH. DRELICHOWSKI, LUDOSŁAW; PIECHOWICZ, AGNIESZKA // Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza /;2011, Issue 40, p107 

  W pracy dokonano analizy rozwi¹zañ organizacji zarz¹dzania w zak³adzie produkcyjnymkorporacji miêdzynarodowej Lafarge Kujawy w Bielawach ujmuj¹cejstosowane do wspomagania zarz¹dzania technologie informacyjne jako czynnik intensyfikacjitych procesów. Istotnym elementem...

 • Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie Å›wiatowej. Zagadnienia architektoniczno-urbanistyczne. Bernhardt, Katja // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung;2008, Vol. 57 Issue 4, p523 

  The article reviews the book "Odbudowa miast wschodniopruskich po I wojnie światowej. Zagadnienia architektoniczno-urbanistyczne," by Jan Salm.

 • KfW to allocate 20 mln euros to Georgia for solid waste project. Interfax // Russia & CIS Business & Financial Newswire;3/ 3/2014, p1 

  TBILISI. March 3 (Interfax) - German Development Bank KfW (Kreitanstalt fur Wiederaufbau) will allocate an easy loan of 20 million euros to Georgia to finance a project for integrated management of solid waste in Kutaisi, the Regional Development and Infrastructure project told Interfax.

 • Kutaisi.  // Columbia Electronic Encyclopedia, 6th Edition;Q1 2017, p1 

  Kutaisi (kōōtəē′sē), city (1989 pop. 234,870), W Georgia, on the Rion River. Georgia's second largest city, it has industries producing trucks, mining and transport equipment, textiles, chemicals, and food products. Industry is aided by a large hydroelectric station on...

 • WYKSZTALCENIE A POZYCJA SPOLECZNA INTELIGENCJI/SOCJOLOGIA: ROZWOJ PROBLEMATYKI I METOD (Book). Kolaja, Jiri // Social Forces;Dec61, Vol. 40 Issue 2, p198 

  Reviews two books. "Wyksztalcentie A Pozycja Spoleczna Inteligencji," edited by Jan Szczepanski; "Socjologia: Rozwoj Problematyki I Metod," by Jan Szczepanski.

 • Development of a miniaturized DNA microarray for identification of 66 virulence genes of Legionella pneumophila. Żak, Mariusz; Zaborowski, Piotr; Baczewska-Rej, Milena; Zasada, Aleksandra A.; Matuszewska, Renata; Krogulska, Bożena // Advances in Hygiene & Experimental Medicine / Postepy Higieny i ;2011, Vol. 65, p838 

  Emisja do środowiska toksycznych i stabilnych substancji chloroorganicznych, z których jedną z ważniejszych grup są dioksyny, stanowi istotny problem ekologiczny i zdrowotny. Polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD), określane potocznie jako dioksyny, stanowią grupę 75...

Share

Read the Article

Courtesy of VIRGINIA BEACH PUBLIC LIBRARY AND SYSTEM

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics