TITLE

DOCUMENTAÅ¢IA CADASTRALÄ‚ UTILÄ‚ ÃŽN ACTIVITATEA DE EVALUARE A BUNURILOR IMOBILE

AUTHOR(S)
SAVU, Adrian; RĂBOJ, Daniela
PUB. DATE
January 2014
SOURCE
Valuation Journal / Revista de Evaluare;2014, Vol. 9 Issue 1, p48
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Cadastrul este o sursă importantă de date pentru experţii evaluatori, având în vedere faptul că, în cadrul activităţii lor, inginerii geodezi autorizaţi pentru executarea de lucrări cadastrale prelevează o multitudine de date ce servesc ulterior şi în activitatea de evaluare. Datele culese sunt caracteristicile fizice (cum sunt suprafeţele sau limitele proprietăţilor), caracteristicile economice (de exemplu, categoria de folosinţă) şi cele juridice (dreptul de proprietate sau dezmembrăm intele acestuia) ale bunurilor imobile. Lucrarea de faţă reprezintă o analiză care îşi propune să evidenţieze toate tipurile documente cadastrale pe care evaluatorul de proprietăţi imobiliare le poate obţine de la proprietar şi apoi consulta. Astfel, se prezintă rolul şi scopul cadastrului, modul de clasificare a acestuia şi se descriu detaliat documentele cadastrale care sunt realizate de către experţii în cadastru -fie odată cu introducerea cadastrului general sau a cadastrelor de specialitate, fie în scopul intabulării dreptului de proprietate în cartea funciară, documente care, rămânând în posesia proprietaruluipot fi utilizate mai departe şi de către evaluatori în activitatea lor de evaluare sau de verificare a rapoartelor de evaluare.
ACCESSION #
111964034

 

Related Articles

 • TRANZACÅ¢IA DE VÂNZARE ÅžI DE LEASEBACK. O METODÄ‚ DE FINANÅ¢ARE. DAN, Cecilia Magda; ABABEI, Dana // Valuation Journal / Revista de Evaluare;2014, Vol. 9 Issue 1, p22 

  Tranzacţia de vânzare şi de leaseback - prescurtată prin termenul leaseback - reprezintă o tranzacţie financiară care presupune vânzarea unui imobil, pentru ca, în baza unui contract de leasing pe termen lung, vânzătorul să îşi păstreze dreptul de...

 • UN STUDIU COMPARATIV PRIVIND SIMILARITÄ‚Å¢I ALE MODELELOR DE MÄ‚SURARE A PERFORMANÅ¢EI ORGANIZAÅ¢IONALE. CARDOŞ, Bogdan Mircea; DAN, Ioan Simion // Review of Management & Economic Engineering;2012, Vol. 11 Issue 4, p157 

  Măsurarea performanţei organizaţionale este un subject de actualitate atât la nivel teoretic, prezent în literatura de specialitate, cât şi la nivel practic, find o activitatea realizată de majoritatea companiilor de pe piaţă, mai ales în condiţiile economiei...

 • PRINCIPII ECONOMICE DE BAZÄ‚ ALE PRACTICII PROFESIONALE DE EVALUARE A BUNURILOR. STAN, Sorin V. // Valuation Journal / Revista de Evaluare;2014, Vol. 9 Issue 1, p4 

  Aceastã lucrare reprezintã o pledoarie pentru aplicarea adecvatã a unor principii economice de bazã, a°a cum acestea sunt particularizate la specificul activitãþii de evaluare a bunurilor. Dupã pãrerea autorului, sintagma larg recunoscutã cum c㠄 evaluarea...

 • Integration Model Design Strategy for Cadastral Information System: Case Study of a Cadastral Management System in Korea. Sungeon Hong // International Journal of Software Engineering & Its Applications;Sep2013, Vol. 7 Issue 5, p423 

  For the cadastral management advancement, South Korea has upgraded its system through digitization of cadastral map. Recently, due to the computerization of the cadastral management system, various work systems have been developed and operate in cadastral fields for cadastral book information...

 • Regional Programme for Improvement and Innovation in Science Education.  // Connect: UNESCO International Science, Technology & Environmenta;2005, Vol. 30 Issue 3/4, p11 

  The article presents two publications under the collaborative project of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Regional Office for Latin America and the Caribbean/UNESCO Santiago, the UNESCO Chair in Science Education and the Editorial A. Machado...

 • EVOLUÅ¢IA CRIMINALITÄ‚Å¢II ÃŽN Å¢INUTUL SOMEÅž ÃŽN PREAJMA IZBUCNIRII CELUI DE-AL DOILEA RÄ‚ZBOI MONDIAL. Spînu, George Cristian // Revista Romana de Sociologie;2010, Vol. 21 Issue 1/2, p79 

  This article refers to the characteristics and the evolution of criminality in Someş County, Romania, in 1938. The document supporting the analyses in this article is "Activitatea organelor politiei judiciare de sub Autoritatea Inspectoratului de Poliţie al Ţinutului Someş pe anul...

 • CULTURA MANAGERIALÄ‚ A EVALUATORULUI DIN INSTITUÈšIILE SPECIFICE SISTEMULUI NAÈšIONAL DE APÄ‚RARE. EPARU, Dorin-Marinel // Bulletin of the 'Carol I' National Defence University / Buletinu;Apr2015, Vol. 2 Issue 2, p47 

  Strategia de formare a personalului cu atribuții de evaluare profesională din instituțiile specifice sistemului național de apărare vizează concepte relativ noi, în formare, dinamice, care cunosc diferite dimensiuni şi interpretări şi care trebuie să fie în...

 • EFESME GENERAL ASSEMBLY MEETS IN BRUSSELS.  // Elevator World;Aug2008, Vol. 56 Issue 8, p36 

  The article discusses the highlights of the 4th general assembly of the European Federation for Elevator Small and Medium-Sized Enterprises (EFESME) held in Brussels, Belgium on May 28, 2008. It discussed the entrance of the Romanian Asociatia Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Activitatea...

 • Diseño de un modelo de supervisión para la aplicación de la prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil en las unidades de atención primaria en México. Villasís-Keever, Miguel Ángel; Rizzoli-Córdoba, Antonio; Delgado-Ginebra, Ismael; Mares-Serratos, Blanca Berenice; Martell-Valdez, Liliana; Sánchez-Velázquez, Olivia; Reyes-Morales, Hortensia; O'Shea-Cuevas, Gabriel; Aceves-Villagrán, Daniel; Carrasco-Mendoza, Joaquín; Antillón-Ocampo, Fátima Adriana; Villagrán-Muñoz, Víctor Manuel; Halley-Castillo, Elizabeth; Baqueiro-Hernández, César Iván; Pizarro-Castellanos, Marie // Boletin Medico del Hospital Infantil de Mexico (Elsevier Science;Nov2015, Vol. 72 Issue 6, p385 

  Resumen Introducción La prueba Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI), diseñada y validada en México, se ha aplicado en las unidades de atención primaria del país. Los resultados han sido heterogéneos entre los estados en que se aplicaron las pruebas, a pesar de haber...

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics