TITLE

PRINCIPII ECONOMICE DE BAZÄ‚ ALE PRACTICII PROFESIONALE DE EVALUARE A BUNURILOR

AUTHOR(S)
STAN, Sorin V.
PUB. DATE
January 2014
SOURCE
Valuation Journal / Revista de Evaluare;2014, Vol. 9 Issue 1, p4
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Aceastã lucrare reprezintã o pledoarie pentru aplicarea adecvatã a unor principii economice de bazã, a°a cum acestea sunt particularizate la specificul activitãþii de evaluare a bunurilor. Dupã pãrerea autorului, sintagma larg recunoscutã cum c㠄 evaluarea este mai degrabã o artã decât o °tiinþã ", ar putea sã genereze o înclinaþie mai redusã a evaluatorilor profesioni°ti pentru însu°irea °i aplicarea adecvatã a principiilor economice de bazã. în urma parcurgerii argumentãrilor din acest material, autorul sperã sã convingã cititorii de ce este mai adecvatã o altã aserþiune, de exemplu, „ evaluarea este disciplina aplicãrii, la specificul acesteia, a unor principii economice ale raþionamentului economic general "Aserþiunea de mai sus are °i rolul de a reitera o afirmaþie de netãgãduit, respectiv cã evaluareaface parte din sfera disciplinelor economice, care se bazeazã pe principii °i raþionamente economice.
ACCESSION #
111964032

 

Related Articles

 • DOCUMENTAÅ¢IA CADASTRALÄ‚ UTILÄ‚ ÃŽN ACTIVITATEA DE EVALUARE A BUNURILOR IMOBILE. SAVU, Adrian; RĂBOJ, Daniela // Valuation Journal / Revista de Evaluare;2014, Vol. 9 Issue 1, p48 

  Cadastrul este o sursă importantă de date pentru experţii evaluatori, având în vedere faptul că, în cadrul activităţii lor, inginerii geodezi autorizaţi pentru executarea de lucrări cadastrale prelevează o multitudine de date ce servesc ulterior şi în...

 • NEW BOOKS: Roumanian.  // Economic Journal;Sep66, Vol. 76 Issue 303, p747 

  Reviews the book "Studii ÅŸi Cercetari Economice--Studii de Calcul Economic." vol. 4.

 • ASPIRAÅ¢IILE NAÅ¢IONALE ROMÂNEÅžTI ÅžI INTERESELE S.U.A. ÃŽN CONTEXTUL MARELUI RÄ‚ZBOI. CIOCHINARU, ŞTEFAN // Magazin Istoric;aug2015, Vol. 49 Issue 8, p39 

  Conferinţa de Pace de Ia Paris avea să marcheze victoria ideii naţionale asupra vechilor principii dinastice, învingătorii sperând să elimine de pe scena istoriei conflictul naţionalităţilor prin eliberarea popoarelor subjugate din Europa Centrală şi de...

 • Derecho de la información. Guía jurídica para profesionales de la comunicación. Rodríguez Pardo, Julián // Comunicación y Sociedad;1997, Vol. 10 Issue 1, p179 

  The article reviews the book "Derecho de la información. Guía jurídica para profesionales de la comunicación," by Ana Azurmendi.

 • De sex rerum principiis. MATULA, JOZEF // Speculum;Jul2008, Vol. 83 Issue 3, p709 

  The article reviews the book “De sex rerum principiis," by Hermes Trismegistus, edited by Paolo Lucentini and Mark D. Delp.

 • LUMEA INTERLOPÄ‚ A EVULUI MEDIU. MUREŞAN, OVIDIU // Magazin Istoric;jul2015, Vol. 49 Issue 7, p71 

  Istoricul Eric J. Hobsbawm, german prin naştere şi englez prin adopţie, a analizat, în monografiile sale de reputaţie europeană, Primitive Rebels (Rebeli arhaici) şi Bandits (Bandiţii), geneza, amploarea şi figurile reprezentative ale delincvenţei continentale, pe...

 • UN STUDIU COMPARATIV PRIVIND SIMILARITÄ‚Å¢I ALE MODELELOR DE MÄ‚SURARE A PERFORMANÅ¢EI ORGANIZAÅ¢IONALE. CARDOŞ, Bogdan Mircea; DAN, Ioan Simion // Review of Management & Economic Engineering;2012, Vol. 11 Issue 4, p157 

  Măsurarea performanţei organizaţionale este un subject de actualitate atât la nivel teoretic, prezent în literatura de specialitate, cât şi la nivel practic, find o activitatea realizată de majoritatea companiilor de pe piaţă, mai ales în condiţiile economiei...

 • Politica Marii Britanii fata de Romania, 1938-1940 (Book Review). Frucht, Richard // American Historical Review;Feb85, Vol. 90 Issue 1, p178 

  Reviews the book 'Politica Marii Britanii fata de Romania, 1938-1940: Studiu asupra strategiei economice si politice,' by David Britton Funderburk.

 • Nortel to build network for Mexico's Unefon.  // RCR;10/11/99, Vol. 18 Issue 41, p8 

  Reports on Nortel Networks' signing of an agreement with Sistemas Profesionales de Comunicacion SA de CV, a subsidiary of Unefon, to build a high performance wireless network in Mexico.

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics