TITLE

CONTROLLING RYZYKA W INSTYTUCJACH KULTURY

AUTHOR(S)
Wasilewski, Wiesław
PUB. DATE
July 2015
SOURCE
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace N;2015, Issue 399, p485
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Every single business entity is vulnerable to risk. There are also institutions that try to ensure that the market is risk-safe. Modern management systems help to improve the work of every business entity. Thus it is crucial for the organisations to detect any possible danger quickly enough to eliminate it or to take advantage of it. The objective of this work is to present how the modern forms of management, especially risk controlling method, facilitate the work of organisations. The methods of management that throughout the relevant influence on the occurring risk facilitate the proper activity of the organisations were presented. Thanks to the risk control, the entity is able to benefit from making use of the congruent market information. The institution is also aware of the occurring danger, either internal or external, and is able to react quickly enough. The main aim of managing the risk is adequate influence on the risk that allows achieving the planned goals without any violations.
ACCESSION #
110375268

 

Related Articles

 • Wsparcie spoleczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej.  // Polish Sociological Review;2008, Issue 161, p120 

  The article reviews the book "Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej."

 • Paradoksy paryskiej "Kultury": Styl i tradycje myÅ›lenia politycznego. Brykczynski, Paul // Canadian Slavonic Papers;Sep-Dec2010, Vol. 52 Issue 3/4, p434 

  The article reviews the book "Paradoksy paryskiej 'Kultury': Styl i tradycje myślenia politycznego," by Janusz Korek, number 2655 in the Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach book series.

 • Rome and Barbaricum: recent work on the Roman period in Poland. Barford, Paul // Antiquity;Mar1994, Vol. 68 Issue 258, p165 

  Reviews several books on the Roman period in Poland. `Struktura spoleczna ludnosci kultury przeworskiej: Proba rekonstrukcji,' by Katarzyna Czarnecka; `Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum,' by Piotr Kaczanowski; `Szlak bursztynowy,' by Teresa Laszczewska; `Lubelszczyzna...

 • Leksykon kultury ukraiÅ„skiej (Book). Yudin, Aleksei // Slavic & East European Journal;Summer2003, Vol. 47 Issue 2, p333 

  Reviews the book "Leksykon kultury ukraińskiej," by Wlodzimierz Wilczyński.

 • Polska i sÄ…siedzi. Studia z dziejów kultury, gospodarki i myÅ›li politycznej. Ksiçga pamiaÌ¢tkowa ofiarowana profesorowi Marianowi Mroczce w 70. rocznicç urodzin. Hartmann, Stefan // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung;2010, Vol. 59 Issue 2, p246 

  The article reviews the book "Polska i sąsiedzi. Studia z dziejów kultury, gospodarki i myśli politycznej. Ksiçga pamia̢tkowa ofiarowana profesorowi Marianowi Mroczce w 70. rocznice̢ urodzin," edited by Maciej Hejger and Wojciech Skóra.

 • ANALYSIS OF THE CPPI STRATEGY FOR STOCKS QUOTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE. Węgrzyn, Tomasz // Financial Sciences / Nauki o Finansach;2012, Vol. 4 Issue 13, p52 

  The constant proportion portfolio insurance (CPPI) strategy is one of the strategies whose main aim is to protect the minimum value of the investor's portfolio. The implementation of the strategy means that each change in stock prices causes modifications in the portfolio structure. In general,...

 • PUBLIKACJE NADESŁANE.  // Przeglad Historyczny;2009, Vol. 100 Issue 1, p181 

  The article presents a list of publications received by the journal including "Kultura — naród — trwanie. Dzieje kultury polskiej od zarania do 1989 roku," by Maria Bogucka, "Encyklopedia dlubów sportowych Warszawy i jej najbliższych okolic w latach 1918-39," by Robert...

 • Zaufanie jako podstawa spoÅ‚eczeÅ„stwa obywatelskiego a polski system szkolny. Osiecka-Chojnacka, Justyna // Infos;1/28/2016, Vol. 206 Issue 2, p1 

  Kultura nieufności jest przez wielu badaczy uznawana za istotną barierę rozwojową Polski. W ostatnich latach powstały rządowe strategie rozwoju kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego. Potencjalnie szczególnie ważnym obszarem dla...

 • Photo exhibition spotlights amateurs. Reynolds, Mathew J. // Slovak Spectator;02/14/2000, Vol. 6 Issue 6, p10 

  Reviews the photography exhibition `Amfo a Diafoto `99,' at Dom Kultury in Slovakia from February 15-22, 2000.

 • Reviews. Kutznetsova, Irina // Slavic & East European Journal;Spring94, Vol. 38 Issue 1, p177 

  Reviews the book `Materialy po istorii russkoj i sovetskoj kul'tury,' by Lazar Fleishman.

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics