TITLE

RAMY KONCEPCYJNE ZASTOSOWANIA STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKĄ PODSTAWOWĄ UCZELNI PUBLICZNEJ

AUTHOR(S)
Jaworski, Jacek; Woźny, Jacek
PUB. DATE
July 2015
SOURCE
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace N;2015, Issue 398, p189
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
The main aim of the paper is an attempt to develop a conceptual framework for the use the Balanced Scorecard (BSC) in the management of public university. The first part of the paper discusses the factors affecting the functioning of the modern university and the structure of its strategic objectives and tools to support its management. The second part is a case study which presents a conceptual framework for constructing and applying the BSC for a specific organization that is a university department at public university.
ACCESSION #
110337615

 

Related Articles

 • IZABELA JANICKA: "Nowy niemiecki patriotyzm w debacie publicznej RFN," PaÅ„stwowa Wyższa SzkoÅ‚a Zawodowa im. StanisÅ‚awa Staszica w Pile, PiÅ‚a 2007, 135 ss. Nowosielski, Michał // Przeglad Zachodni;2009, Issue 4, p284 

  This article is a review of the book "Nowy niemiecki patriotyzm w debacie publicznej RFN," written by Izabela Janicka.

 • Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania. Przystupa, F. W. // Systems: Journal of Transdisciplinary Systems Science;2005, Vol. 10 Issue 2, p141 

  The article reviews the book "Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania (Diagnostics of Processes. Models, Methods of Artificial Intelligence, Applications)," edited by J. Korbicz, J. M. Koscielny, Z. Kowalczyk and W. Cholewa.

 • Reviews of books: Modern Europe. Biskupski, M.B. // American Historical Review;Jun92, Vol. 97 Issue 3, p891 

  Reviews the book `Lewiatan a podstawowe zagadnienia ekonomiczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej: Z dziejow ideologii kol wielkokapitalistycznych w Polsce (Leviathan and the Fundamental Economic and Political Problems of the Second Republic: On the History of the Ideology of Great Capitalists...

 • NEW PUBLICATIONS: 1. POLAND. Bokiniec, Monika // Estetika: The Central European Journal of Aesthetics;2011, Vol. 48 Issue 1, p111 

  The article reviews several books including "Filozofia sztuki Stefana Morawskiego," by Piotr Jan Przybysz, "Miedzy estetyzacjq a emancypacjq: Praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej," edited by Dorota Koczanowicz and Mateusz Skrzeczkowski, and "Sztuka interaktywna: Od dzieta-instrumentu do...

 • KSZTAŁTOWANIE KOORDYNACYJNYCH ZDOÅ›NOSCI MOTORYCZNYCH (KZM) W SYSTEMIE WIELOLETNIEGO PRZYGOTOWANIA SPORTOWCÓW. LYAKH, VLADIMIR; SADOWSKI, JERZY; WITKOWSKI, ZBIGNIEW // Polish Journal of Sport & Tourism;Sep2011, Vol. 18 Issue 3, p192 

  W artykule podjęto próbę podsumowania dotychczasowej wiedzy na temat przygotowania koordynacyjnego w sportach walki i grach ze- społowych. Omówiono: podstawowe zasady treningu KZM, złożoność ćwiczeń koordynacyjnych, czas trwania obciąźeł i...

 • PrzyszÅ‚ość Europy strategicznej. Zielińska-Rakowicz, Anna // Polish Quarterly of International Affairs;Spring2012, Vol. 21 Issue 2, p94 

  The article reviews the book "Przyszłość Europy strategicznej" (Does Europe Have a Strategic Future?), by Nicole Gnesotto.

 • RAMIS.  // Computer Desktop Encyclopedia;10/1/2011, p1 

  See CA-RAMIS.

 • Ramie.  // Columbia Electronic Encyclopedia, 6th Edition;Feb2013, p1 

  Ramie: see nettle.

 • Ramie.  // Columbia Electronic Encyclopedia, 6th Edition;Q1 2017, p1 

  Ramie: see nettle.

 • RAMIS.  // Computer Desktop Encyclopedia;2015, p1 

  See CA-RAMIS.

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics