TITLE

IDENTYFIKACJA I GRUPOWANIE KOSZTÓW ŚRODOWISKOWYCH W SYSTEMIE INFORMACYJNYM ZARZĄDZANIA

AUTHOR(S)
Ferens, Aleksandra
PUB. DATE
July 2015
SOURCE
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace N;2015, Issue 398, p159
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Different approaches to the concept of cost and multi-links of business with the natural environment are the difficulties in identifying and measuring environmental costs that have been of interest to science for many years. The analysis of literature and legislation in the field of accounting and environmental management leads to the conclusion that the environmental costs are an objectively examined group of operating costs and encompass both the costs of consumption of natural resources and its use as well as the costs of environment management system.
ACCESSION #
110337612

 

Related Articles

 • Poza progiem niezrozumienia, czyli o Kanadzie inaczej. GRABOWSKI, JAN // Przeglad Historyczny;2009, Vol. 100 Issue 1, p113 

  The article reviews the books "Zdziejów Indian kanadyjskich," and "Grupy narodowe i etniczne w systemie politycznyn Kanady," by Izabelli Rusinowej, and "Québec i Québecois. Ideologie dążeń niepodleglościowych," by Marty Kijewskiej-Trembeckiej.

 • Aleksander Lasik: "Sztafety ochronne w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych. Rozwój organizacyjny, ewolucja zadaÅ„ i struktur oraz socjologiczny obraz obozowych załóg SS," PaÅ„stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w...  // Przeglad Zachodni;2010, Issue 4, p286 

  This article is a review of the book "Sztafety ochronne w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych. Rozwój organizacyjny, ewolucja zadań i struktur oraz socjologiczny obraz obozowych załóg SS," written by Aleksander Lasik.

 • ROZWIÄ„ZANIA LOGISTYKI, TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I OCHRONY ÅšRODOWISKA W LAFARGE CEMENT S.A. – CEMENTOWNI LAFARGE W BIELAWACH. DRELICHOWSKI, LUDOSŁAW; PIECHOWICZ, AGNIESZKA // Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza /;2011, Issue 40, p107 

  W pracy dokonano analizy rozwi¹zañ organizacji zarz¹dzania w zak³adzie produkcyjnymkorporacji miêdzynarodowej Lafarge Kujawy w Bielawach ujmuj¹cejstosowane do wspomagania zarz¹dzania technologie informacyjne jako czynnik intensyfikacjitych procesów. Istotnym elementem...

 • Unia Europejska w systemie handlu miÄ™dzynarodowego WTO.  // Polish Quarterly of International Affairs;Autumn2011, Vol. 20 Issue 4, p97 

  The article reviews the book "Unia Europejska w systemie handlu międzynarodowego WTO," (The European Union and the WTO International Trade System," by Zdzisław Puślecki and Joanna Skrzypczyńska.

 • INFLUENCE OF THE PROLACTIN GENE POLYMORPHISM ON SELECTED REPRODUCTION TRAITS IN SOWS OF POLISH LARGE WHITE BREED. MAZUROWSKI, Artur; MILCZEWSKA, Agata; MROCZKOWSKI, Sławomir // Journal of Central European Agriculture;2013, Vol. 14 Issue 2, p1 

  The objective of our analyses was to identify prolactin gene polymorphism and determine its effect on reproduction traits in sows. The research included 138 Polish Large White sows from four nucleus herds supervised by the Polish Pig Breeders and Producers Association "POLSUS" based in the...

 • Dual thinking for scientists. Scheffer, Marten; Bascompte, Jordi; Bjordam, Tone K.; Carpenter, Stephen R.; Clarke, Laurie B.; Folke, Carl; Marquet, Pablo; Mazzeo, Nestor; Meerhoff, Mariana; Sala, Osvaldo; Westley, Frances R. // Ecology & Society;2015, Vol. 20 Issue 2, p262 

  Recent studies provide compelling evidence for the idea that creative thinking draws upon two kinds of processes linked to distinct physiological features, and stimulated under different conditions. In short, the fast system-I produces intuition whereas the slow and deliberate system-II produces...

 • Ewolucja: inżynier systemów komputerowych projektujacy umysÅ‚y. Sloman, Aaron // Avant;2011, Vol. 2 Issue 2, p153 

  To, czego w ciągu ostatnich szeŚciu lub siedmiu tego nauczyliŚmy się na temat wirtualnej maszynerii w wyniku du¿ego postêpu nauki i techniki, umo¿liwia nam zaoferowanie stanowisku darwinowskiemu nowej obrony przeciw krytykom, którzy twierdzili, ¿e jedynie forma...

 • EU environmental policy. Rayner, Tim // Impact Assessment & Project Appraisal (Beech Tree Publishing);Mar2007, Vol. 25 Issue 1, p69 

  Page 69 Environmental Policy in the European Union: Actors, Institutions and Processes edited by Andrew Jordan
  Reviewed by Tim Rayner
  Page 70 ntegration of Public Health with Adaptation to Climate Change: Lessons Learned and New Directions edited by K L Ebi, J B Smith and I...

 • The Law and Economics of Contract Interpretation. Posner, Richard A. // Texas Law Review;May2005, Vol. 83 Issue 6, p1581 

  Contract interpretation is an understudied topic in the economic analysis of contract law. This Article combines simple formal analysis of the tradeoffs involved in interpretation with applications to the principal doctrines of contract interpretation, including the "four corners" rule, mutual...

 • Analytical treatment of system of KdV equations by Homotopy Perturbation Method (HPM) and Homotopy Analysis Method (HAM). Wahab, Hafiz Abdul; Khan, Tahir; Shakil, Muhammad; Bhatti, Saira; Naeem, Muhammad // Computational Ecology & Software;Mar2014, Vol. 4 Issue 1, p63 

  In this article the Homotopy Perturbation Method (HPM) and Homotopy Analysis Method (HAM) are applied to obtain analytic approximate solution to three system of nonlinear wave equations, namely two component evolutionary system of a homogeneous KdV Equations of order three (system-I) as well as...

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics