TITLE

ZAKRES INTEGRACJI RACHUNKU KOSZTÓW TWORZONEGO NA POTRZEBY SYSTEMÓW RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ I BUDŻETOWANIA - WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

AUTHOR(S)
Chalastra, Michał
PUB. DATE
July 2015
SOURCE
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace N;2015, Issue 398, p94
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Tasks performed by the financial accounting systems and budgeting are not identical. For this reason, they use the tools to meet their individual requirements. Thus detailed rules for the design of each system are different. Some of these tools, however, are common to both systems. It is therefore important to identify these tools. This will allow to indicate how they should be designed to meet the requirements of both financial accounting and budgeting. The article presents the results of empirical studies conducted in three companies from different industries (manufacturing company, a bank and a hospital). The study involved the integration of financial accounting for budgeting requirements. Their result is to identify the areas of integration of these two systems and the rules to be met by financial accounting tools so that they can also carry out the tasks of budgeting.
ACCESSION #
110337606

 

Related Articles

 • Stan i potrzeby badan nad zbiorwsciami polonijnymi (Book Review). Greene, Victor // American Historical Review;Feb78, Vol. 83 Issue 1, p227 

  Reviews the book 'Stan i potrzeby badan nad zbiorowsciami polonijnymi,' edited by Hieronim Kubiak and Andrzej Pilch.

 • Elementy politycznej filozofii integracji paÅ„stw europejskich w XX i XXI w. S. B. // Horizons of Politics / Horyzonty Polityki;2013, Vol. 4 Issue 9, p186 

  The article reviews the book "Elementy politycznej filozofii integracji państw europejskich w XX i XXI w" by R. Stemplowski.

 • ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH. Prochorowicz, Marlena; Stankiewicz, Bogusław // Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace N;2012, Issue 258, p172 

  Pojawienie się koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, a więc odejścia od rolnictwa jako dominującej funkcji terenów wiejskich, było reakcją na trudności takiego modelu rozwoju. Sytuacja kryzysowa w rolnictwie w latach 90. jeszcze bardziej...

 • Krçgi integracji i rodżzaje tozsamoÅ›ci. Polska Europa Åšwiat.  // Polish Sociological Review;2005, Issue 152, p417 

  The article reviews the book "Krçgi integracji i rodżzaje tozsamości. Polska Europa Świat/Circles of Integration and Types of Identity: Poland Europe World," edited by Wlodzimierz Wesolowski and Jan Wlodarek.

 • Wysokotemperaturowe utlenianie staliwa w parze wodnej. Zapała, Renata; Pach, Sebastian; Górny, Marcin; Homa, Marta; Siewiorek, Aleksandra // Transactions of the Foundry Research Institute / Prace Instytutu;2015, Vol. 55 Issue 3, p61 

  Praca prezentuje wyniki badań utleniania w atmosferze pary wodnej staliwa żaroodpornego o różnej strukturze (ferrytyczno-austenitycznej, austenitycznej i austenitycznej z węglikami) w temperaturze 900°C w ciągu 12 godzin. Na podstawie badań kinetyki utleniania...

 • Wings Echoing. Plum, Emily Lupita // Atlanta Review;Fall/Winter2011, Vol. 18 Issue 1, p37 

  Presents the poem "Wings Echoing," by Emily Lupita Plum. First Line: I want to be a Latina bada##: Last Line: Oh, how the angels are weeping.

 • Åšcieżka krystalizacji w stopach AlFeMnSi podczas powstawania pierwotnych wydzieleÅ„ faz miÄ™dzymetalicznych. Warmuzek, Małgorzata // Transactions of the Foundry Research Institute / Prace Instytutu;2015, Vol. 55 Issue 3, p51 

  pracy analizowano przebieg procesu krzepnięcia stopów AlFeMnSi podczas powstawania predendrytycznych oraz preeutektycznych faz międzymetalicznych AlFeMnSi w zakresie stężenia składników, uzupełniającym badane dotychczas zakresy. Ujawniono oddziaływanie...

 • In Defence of Bada'. BERENJKAR, REZA // Journal of Shi'a Islamic Studies;2013, Vol. 6 Issue 3, p323 

  Bada', which may be loosely translated as 'the ability of God to change His decree', is a characteristically Shi'a doctrine that, historically, has been subject to severe critique outside Shi'a circles. Here, I would like to respond to these criticisms by explaining how the Twelve Imams derived...

 • ZNACZENIE CZYNNIKA URBANIZACYJNEGO ORAZ WYBRANYCH ZMIENNYCH SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH W RÓŻNICOWANIU POZIOMU KOORDYNACYJNYCH ZDOLNOÅšCI MOTORYCZNYCH (KZM). JAWORSKI, JANUSZ; MADEJSKI, ELIGIUSZ // Polish Journal of Sport & Tourism;Sep2011, Vol. 18 Issue 3, p201 

  Wprowadzenie. Celem pracy było zbadanie wpływu czynnika urbanizacyjnego i statusu społeczno-ekonomicznego na wybrane koordy- nacyjne zdolności motoryczne nietrenujących studentek wychowania fizycznego. Materiał i metody. Badaniom poddano 83 studentki w wieku 2 0,6±0,8...

 • A Study on the iOS-to-Bada Converter using a Resource Converter and a Platform Mapping Engine. JaeHyun Kim; YangSun Lee // International Journal of Software Engineering & Its Applications;2014, Vol. 8 Issue 3, p73 

  The iOS platform developed by Apple is the world's most advanced mobile operating system, continually redefining what people can do with a mobile device. Bada platform developed by Samsung is a smart phone platform, which is created for wide range of device. "Bada" is a Korean word that means...

Share

Read the Article

Courtesy of THE LIBRARY OF VIRGINIA

Sorry, but this item is not currently available from your library.

Try another library?
Sign out of this library

Other Topics